Intalniri cu tinerii

2015-03-15, Romani 8:15-39

Am continuat astăzi cu restul capitolului al 8-lea al epistolei către Romani, şi anume cu versetele 15-39. Părintele Daniiil-Corneliu Iacşa l-a invitat din nou pe domnul doctor Alexandru Amarfei. În centrul discuţiilor a stat suferinţa, căci acesta este unul dintre principalele aspecte tratate de apostolul Pavel în această secţiune a scrisorii sale către romani. Domnul Amarfei ne-a atras atenţia că omul este singura fiinţă care suferă cu sens. Îngerii sunt stăini de suferinţă prin însăşi natura lor, iar suferiţa îngerilor căzuţi nu are niciun sens. Dar care este sensul suferinţei noastre, a creştinilor?

Și dacã suntem fii, suntem și moștenitori - moștenitori ai lui Dumnezeu și împreunã-moștenitori cu Hristos, dacã pãtimim împreunã cu El, ca împreunã cu El sã ne și preamãrim. Cãci socotesc cã pãtimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mãrirea care ni se va descoperi. (Romani 8:17-18)

Cãci știm cã toatã fãptura împreunã suspinã și împreunã are dureri pânã acum. Și nu numai atât, ci și noi, care avem pârga Duhului, și noi înșine suspinãm în noi, așteptând înfierea, rãscumpãrarea trupului nostru. (Romani 8:22-23)

Răspunsul: Viaţa cea veşnică alături de Dumnezeu, în care ne vom bucura de slava Sa.

Apostolul Pavel lasă chiar să se înţeleagă ca aşa cum Hristos a suferit, şi noi suntem datori să suferim. Nu avem cum să scăpăm de suferinţă. Sluga nu este mai mare decât stăpânul şi nici ucenicul nu este mai mare decât învăţătorul său. Dacă Iisus Hristos, Stăpânul şi Învăţătorul nostru a trebuit să sufere (pentru noi), şi noi, slugile şi ucenicii săi, va trebui să suferim. De fapt, Domnul Iisus ne spune foarte clar că în lume vom avea necazuri.

În lume necazuri veți avea; dar îndrãzniți. Eu am biruit lumea.  (Ioan 16:33b)

Bineînţeles, de-a lungul întregului capitol, cuvântul suferinţă se referă numai la durerea provocată nouă, care nu are legătură cu păcatul, care nu e din vina noastră. Dacă suferim din cauza păcatelor noastre, din cauză că suntem vinovaţi, atunci acea suferinţă este o consecinţă firească a faptelor şi deci nu se aseamănă pătimirii lui Cristos. Dar prin pocăinţa de păcate, şi acest fel de suferiţă poate fi transformată în cea despre care vorbeşte Pavel.

Cine ne va despãrți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrãcãminte, sau primejdia, sau sabia? (Romani 8:35)

Apostolul Pavel ne sugerează foarte subtil că, aceste lucruri care ne provoacă suferinţă nu ar trebui să ne facă să ne îndoim de dragostea sau de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Din contră chiar. Dumnezeu, care este suveran şi stăpân peste toate, le lucrează pe toate spre binele creştinilor, al celor ce Îl iubesc. Cu alte cuvinte, orice lucru ni s-ar întâmpla, chiar dacă ne provoacă suferinţă, ştim că a fost îngăduit şi hotărât de Dumnezeu pentru binele nostru. Iar aceasta ne va ajuta să răbdăm, cu harul Lui. Cauza suferinţei nu este la Dumnezeu, ci cauza suferinţei este păcatul, introdus în lume de Adam şi de Eva. Dar Dumnezeu foloseşte suferinţa pentru a ne curăţi de păcat, nu în sensul că prin suferinţă plătim pentru păcate (căci ştim că Iisus Hristos a plătit deja acest preţ, lucru primit de noi prin credinţă), ci în sens pedagogic, ca să ne ajute să învăţăm.

Și știm cã Dumnezeu toate le lucreazã spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemați dupã voia Lui. (Romani 8:28)

Dumnezeu are un plan cu lumea, iar noi, ştiind că acest plan există, le primim pe toate cu răbdare şi nădejde. Domnul Amarfei ne aminteşte o vorbă a sfântului Siluan Atonitul: „Dumnezeu este de neînduplecat!” Cu alte cuvinte, Dumnezeu se ţine cu acrivie de planul Său cu lumea. Iar acest fapt este unul care trebuie să ne dea nădejde, căci înseamnă că nimeni şi nimic nu poate interveni în planurile Sale:

Ce vom zice deci la acestea? Dacã Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva noastrã? (Romani 8:31)

De unde mai putem şti acest fapt, şi anume că suferinţa are un sens benefic pentru noi? Din faptul că Dumnezeu Tatăl L-a dat pentru noi pe Însuşi Fiul Său. Adică dacă El L-a folosit pentru noi pe Cel mai iubit al Său, oare se va zgârci Dumnezeu cu orice altceva de care am avea nevoie? Evident nu, căci în comparaţie cu Fiul Său nimic nu are valoare. Şi atunci ştim că Dumnezeu ne va da orice vom avea cu adevărat nevoie, dar nu după mintea noastră, ci, evident, după socoteala Sa, singura cu adevărat dreaptă.

El, Care pe Însuși Fiul Sãu nu L-a cruțat, ci L-a dat morții, pentru noi toți, cum nu ne va da, oare, toate împreunã cu El? (Romani 8:32)

Şi să nu uităm că în suferinţă nu suntem singuri, ci Dumnezeu ne este alături, ajutându-ne cu harul Său. Dumnezeu Tatăl ni L-a dat nouă pe Duhul Său cel Sfânt, ca şi arvună a mântuirii, care ne ajută în slăbiciunile noastre.

De asemenea și Duhul vine în ajutor slãbiciunii noastre, cãci noi nu știm sã ne rugãm cum trebuie, ci Însuși Duhul Se roagã pentru noi cu suspine negrãite. (Romani 8:26)

Şi numai atât, dar victoria noastră se datorează tot lui Dumnezeu, căci fără de harul Său nu putem face nimic. Referitor la har, domnul Amarfei ne face atenţi că el este bunăvoinţa absolut subiectivă a lui Dumnezeu faţă de cel care îl primeşte. Deci, dacă am primit har şi suntem victorioşi nu e cazul să ne mândrim cu ceva care nu e meritul nostru, ci mai degrabă să fim smeriţi şi să îi îndemnăm pe cei care nu Îl cunosc pe Dumnezeu să se apropie de El, prin Domnul Iisus Hristos, fără a ne considera mai buni decât ei, sau superiori.

Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit.  (Romani 8:37)

Domnul Amarfei ne invită să medităm la faptul că orice lucru creat pe care l-am proiecta în veşnicie, în sensul de a-l avea veşnic, devine, în cele din urmă o corvoadă. Sexualitatea, munca, banii, mâncarea, practicate zi de zi, pentru veşnicie, vor deveni o pedeapsă îngrozitoare. Numai Dumnezeu poată să ne împlinească veşnic, fără să ne plictisească nici măcar pentru o clipă. Şi având în vedere că tocmai a trecut duminica lui Grigore Palama, a Postului Mare, domnul doctor ne spune că acesta este un exemplu viu al faptului că harul lui Dumnezeu este necreat. De fapt, şi noi înşine trăim o nelinişte referitoare la orice este creat, în sensul că simţim că în realitate există mai mult decât atât, mai mult decât ceea ce putem vedea. La fel cum eroul basmului „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” nu a vrut să se nască fără a primi această promisiune, nici Dumnezeu nu ne-a creat fără a ne oferi posiblitatea de a trăi veşnic bucurându-ne nu de creaţie, ci de El Însuşi, cel mai măreţ lucru din tot ceea ce există, cauza a orice există. Iar apostolul Pavel scrie despre acestea în felul următor:

Cãci sunt încredințat cã nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stãpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înãlțimea, nici adâncul și nici o altã fãpturã nu va putea sã ne despartã pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru. (Romani 8:38-39)

Prin urmare, indiferent de situaţia în care ne aflăm, să ne ridicăm ochii spre Domnul Iisus Hristos şi să-I cerem ajutorul, încredinţându-ne pe de-a-ntregul viaţa în mâinile Sale. Dacă am păcătuit să căutăm la El pocăinţă şi iertare, iar El ni le va da şi ne va elibera de păcat. Iar dacă trecem prin circumstanţe grele să nu deznădăjduim, ci să avem încredere în El, cerându-I har pentru a aştepta cu răbdare momentul victoriei, care tot din mâna Sa va veni.

 

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
La manastirea Cernica La manastirea Cernica

Sunt lucruri pe care ți le dorești să se întâmple, sunt lucruri pe care reușești sa le planifici să se întămple și sunt lucruri care se întâmplă pur și simplu... Am plecat sâmbătă 09 aprilie 2016 spre Mănăstirea…

Comunitatea tinerilor ortodocși Sf. Ștefan - Cuibul cu barză Comunitatea tinerilor ortodocși Sf. Ștefan - Cuibul cu barză

Anul 2016 este Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și în acest spirit am demarat un proiect de constituire a unei comunități a tinerilor din parohia noastră. Bunul – început l-am pus deja de anul…

Dictionar Ortodox