Sfinții Români

Despre Sfintii Romani

 

Multe ţinuturi ale lumii s-au învrednicit să-i facă raiului belşug de suflete alese, care pururea se împărtăşesc de neînserata lumină a lui Dumnezeu. Întru aceasta, nici hotarele neamului românesc n-au fost mai sărace decât altele. Din duhul poporului român au izvorât suflete ce s-au suit în ceata drepţilor; din sângele lui s-au plămădit trupuri care n-au suferit stricăciunea morţii; sub altarele lui s-au mucenicit mădulare care, prin suferinţă, au mărturisit puternicia duhului întru Hristos; prin munţii lui s-au mântuit sihaştri în luminată cuvioşie, mistuindu-se în rugăciune, post şi priveghere; şi nu pe puţine din scaunele vlădiceşti s-au nevoit ierarhi care, peste cununa de aur şi nestemate a preţuirii celei de obşte, şi-au adăugat cununa cea nepieritoare a sfinţeniei.

Sărbătoarea Sfinţilor Români a fost instituită de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 20 iunie 1992. Tot atunci a fost stabilită ca dată pentru prăznuire a doua Duminica  dupa Rusalii. Este ziua în care sunt cinstiţi Sfinţii Români cunoscuţi, consemnaţi în calendar şi cei necunoscuţi.

În calendarul creştin s-a înscris, dintru început, numele unor daco-romani, care au mărturisit si apărat dreapta credinţă.

Unii dintre ei au fost binecunoscuţi şi preţuiţi pentru viaţa lor desăvârşit creştină, fiind canonizaţi adesea de alte Biserici decât cea naţională şi de alte neamuri, ceea ce a demonstrat caracterul de universalitate al sfinţeniei. 

Hramul „Duminica Sfinților Români" a fost acordat Bisericii Sfântul Ștefan - Cuibul cu Barză de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în data de 21 octombrie 2012, cu ocazia resfințirii Bisericii. Acest hram are dată schimbătoare în funcție de praznicul Sfintei Învieri și cel al Rusaliilor și cade în a doua duminică după Rusalii.

 

 

IANUARIE

10. †) Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeşti

13. Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic

25. † Sfântul Bretanion, Episcopul Tomisului


FEBRUARIE

28. † Cuvioşii Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea (în anii bisecţi sunt serbaţi pe 29 februarie)


MARTIE

26. Sfinţii Mucenici Montanus, preotul, şi soţia sa, Maxima


APRILIE

6. Sfântul Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium

11. †) Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica

12. †) Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

14. † Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului

20. †) Sfântul Teotim, Episcopul Tomisului

24. †) Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest şi Sava, Mitropoliţii Transilvaniei; Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş; Sfinţii Muceniţi Pasicrat şi Valentin din Durostorum

25. †) Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului

26. Sfinţii Mucenici din Dobrogea: Chiril, Chindeu şi Tasie

28. Sfinţii Mucenici: Maxim, Dada şi Cvintilian din Ozovia


MAI

12. † Sfântul Mucenic Ioan Valahul

27. Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul


IUNIE

2. †) Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

4. †) Sfinţii Mucenici: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel

8. Sfinţii Mărturisitori Nicandru şi Marcian

15. Sfântul Mucenic Isihie

22. †) Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Ţării Româneşti

24. †) Sfântul Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

30. †) Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ


IULIE

1. †) Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi

2. †) Sfântul Voievod Ştefan cel Mare

8. Sfinţii Mucenici Epictet şi Astion

18. †) Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor

21. † Sfinţii Cuvioşi Rafael şi Partenie de la AgapiaAUGUST

5. †) Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ

7. †) Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla

11. †) Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului

16. †) Sfinţii Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec

21. Sfinţii Mucenici: Donat, diaconul; Romul, preotul; Silvan, diaconul, şi Vetust

23. †) Sfântul Mucenic Lup

30. †) Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei; † Sfântul Cuvios Ioan de la Râşca şi Secu


SEPTEMBRIE

1. † Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul

7. † Sfinţii Cuvioşi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi

9. † Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona şi Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău

13. † Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop

15. †) Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş

22. † Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi

26. † Sfântul Voievod Neagoe Basarab

27. †) Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul


OCTOMBRIE

1. † Sfinţii Cuvioşi Iosif şi Chiriac de la Bisericani

14. †) Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi

21. †) Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori: Visarion, Sofronie şi Sfântul Mucenic Oprea; Sfinţii Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel

27. †) Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte sunt la Patriarhia Română

28. † Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti


NOIEMBRIE

9. Sfânţii Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat;

12. †) Sfinţii Martiri şi Mărturisitori năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu

15. †) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ

20. †) Sfântul Grigorie Decapolitul; Sfântul Mucenic Dasie

23. †) Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea


DECEMBRIE

3. †) Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica

7. †) Sfânta Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş

13. †) Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei

18. †) Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul

22. †) Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului

26. †) Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana

31. Sfântul Mucenic Hermes


 

0 comentarii

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile sunt inchise.

Dictionar Ortodox